ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΞΓΜΔ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ:2017-2018

Διάστημα ισχύος: 
06/09/2017

Επισυνάπτονται:
1). Ανακοίνωση-Ενημέρωση για τους Νεοεισαχθεντες Φοιτητές στο ΤΞΓΜΔ για το ακαδ έτος:2017-2018 και την εγγραφή τους σε αυτό.
2). Δελτίο Τύπου Υπουργείου Πσιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων,
3). ΦΕΚ 2774/τ.Β΄/ 2-9-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ253/139394/2016/Α5 για τη διαδικασία επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ έτος:2017-2018 και εφεξής.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Ιωάννα Ανεμογιάννη

Πρόσφατες ανακοινώσεις