Ανακοίνωση Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017

Ημερομηνίες ισχύος: 
Κυριακή, Αύγουστος 27, 2017 - 14:00
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017, οι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα που διδάσκω στις ίδιες θεματικές με αυτές της εξεταστικής Ιουνίου.
Τα μάθημα που εξετάστηκε κατά την προηγούμενη εξεταστική με απαλλακτικές εργασίες "Ζητήματα Διεθνούς Πολιτικής" θα εξεταστεί και πάλι μέσω απαλλακτικών εργασιών με ημερομηνία ηλεκτρονικής παράδοσης [skatsios@gmail.com] των εργασιών στις 26/9/2017. Κάθε τυχόν αναγκαίο στοιχείο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα e-classs του μαθήματος.
Ο Διδάσκων
Στ. Κάτσιος
Μέσω Γραμματείας