ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ': (Ζ' εξ.)

Ημερομηνίες ισχύος: 
Τρίτη, Απρίλιος 4, 2017 - 09:30
Αφορά ειδίκευση/εις: 
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα αυτό κατά το εαρινό εξάμηνο καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο θέματα απαλλακτικών εργασιών (και συγκεκριμένο συγγραφέα), τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν σε 1000-1200 λέξεις (εξαιρείται η βιβλιογραφία) και να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση literarytranslation.ionian@gmail.com έως τις 11.00 π.μ., 28/6/2017:

1. 'Εξετάζοντας την συνεισφορά του [όνομα από την Επτανησιακή Σχολή] στην κριτική και την πράξη της λογοτεχνικής μετάφρασης'
2. 'Εξετάζοντας την συνεισφορά του [όνομα από την Γενιά του '30] στην κριτική και την πράξη της λογοτεχνικής μετάφρασης'

Παράλληλα, σε ομάδες τριών ατόμων καλούνται να συντάξουν δύο σύντομα κείμενα α) βιβλιοκριτική 400 λέξεων σχετικά με λογοτεχνικό έργο (ποίηση, θέατρο, πεζογραφία) μεταφρασμένο στα ελληνικά και δημοσιευμένο την τελευταία τριετία, και β) συνοδευτικό κείμενο 250 λέξεων που θα παρουσιάζει, για τους αναγνώστες αγγλόφωνου λογοτεχνικού περιοδικού, μετάφραση δυο ποιημάτων από συλλογή Έλληνα ποιητή που έχει εκδοθεί την τελευταία δεκαετία. Η γλώσσα του δεύτερου κειμένου εκ των πραγμάτων είναι τα αγγλικά και οι φοιτητές δεν καταθέτουν μεταφράσεις, αλλά μόνο το σύντομο κείμενο που θα τις συνοδεύει. Οι ομαδικές εργασίες θα συζητηθούν τις Δευτέρες 8 και 15 Μαϊου, και θα πρέπει επίσης να κατατεθούν ηλεκτρονικά (ακόμα και αν οι φοιτητές απουσιάζουν από την Κέρκυρα τις ημερομηνίες αυτές), έως τις 20/5/2017.
Ο Διδάσκων
Π. Νικολάου
Μέσω Γραμματείας