Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ

Ελληνικά
Κωδικός: 
E2181
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0100
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Πληροφορίες μαθήματος: 

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές μια σύντομη επισκόπηση της λογοτεχνίας της Αγγλίας στο πέρασμα των αιώνων με έμφαση στο Ρομαντισμό, τη Γεωργιανή και τη Βικτωριανή εποχή. Εξετάζει περιοχές όπως οι λογοτεχνικές φόρμες, η γλωσσολογία και η γλώσσα, η πραγματολογία καθώς επίσης τα κοινωνικοπολιτισμικά και ιστορικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου.

Διδάσκοντες: 
Βασική βιβλιογραφία: 
-