Ειδική Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΓΠ8000
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
6.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην έννοια του πολιτισμού και στις αλλαγές στην πολιτισμική ταυτότητα των ανθρώπων της εποχής της παγκοσμιοποίησης, στην επιρροή της νέας εποχής στην ειδική μετάφραση, στη σχέση ισχύος μεταξύ ‘μικρών’ και ‘μεγάλων’ γλωσσών, στην εκλαΐκευση, την εντοπιοποίηση (localization) και τη μετάφραση των ειδικών κειμένων.

Βασική βιβλιογραφία: 
-

Πρόσφατες ανακοινώσεις