Ερευνητικά εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει τέσσερα ερευνητικά εργαστήρια που εξυπηρετούν ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες ανάλογα με το αντικείμενό τους: