Ανακοινώσεις

Τίτλος Δημοσίευση Ενημέρωση Ειδίκευση
Σεμινάρια Γαλλικής Γλώσσας ως Ξένης και Γαλλικής για Ειδικούς Σκοπούς (οργάνωση: ΕΝΟΠΟΤΕΜ) 16/03/2012 16/03/2012
Εξάμηνο Εξωτερικού -Γαλλία 16/03/2012 16/03/2012
Eνημέρωση- Εξάμηνο Εξωτερικό (Αγγλία) 15/03/2012 15/03/2012
Αναβολή μαθημάτων-κα Καρλάφτη 15/03/2012 15/03/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 15/03/2012 15/03/2012 Μετάφραση
Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών έτους 2011-2012 απο τα έσοδα κληροδοτημάτων. 14/03/2012 14/03/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Ανακοίνωση Θεμάτων προς Επεξεργασία (Ν. Παπαδημητρίου) 13/03/2012 13/03/2012 Μετάφραση
Aναβολή μαθημάτων-κ. Κεραμίδας 09/03/2012 09/03/2012 Μετάφραση
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 09/03/2012 09/03/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Συμπληρωματικό μάθημα -κ. Σαριδάκης 08/03/2012 08/03/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
«ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Β' ΕΞΑΜΗΝΟ) 08/03/2012 08/03/2012
Aνακοίνωση του κ. Σαριδάκη για τα μαθήματα της Διερμηνείας 06/03/2012 06/03/2012 Διερμηνεία
Πρακτική Άσκηση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοιτητές 06/03/2012 06/03/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων-κ. Πολίτης 05/03/2012 05/03/2012
Συγγράμματα-μαθήματα κας Τσίγκου 02/03/2012 02/03/2012 Μετάφραση
Συγκριτική Υφολογία -Γερμανικά 02/03/2012 02/03/2012 Μετάφραση
Αναπλήρωση μαθημάτων-κ. Σαριδάκης 01/03/2012 01/03/2012 Μετάφραση
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 01/03/2012 01/03/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
"Σεμινάριο Τεκμηρίωσης σε σύγχρονα ζητήματα της Αλβανίας" 01/03/2012 01/03/2012 Διερμηνεία, Μετάφραση
Αναβολή μαθημάτων - κ. Φίλιας 01/03/2012 01/03/2012

Σελίδες