Πρόγραμμα σπουδών Ειδίκευσης Διερμηνείας

Για την απόκτηση πτυχίου Ειδίκευσης Διερμηνείας ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτείται κυμαίνεται ανάλογα µε τις επιλεγόμενες από τον φοιτητή κατευθύνσεις γλωσσών.

Δείτε αναλυτικά τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος:


Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο Τύπος ECTS
ΘΕ0201-1 Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ1101 Νεοελληνική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ1501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2501Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3501Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0101-0 Αγγλική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0301 Γαλλική Γλώσσα Ι Α Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΓΠ1701 Πληροφορική Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΔ0101 Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΚΟ0201 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΚΟ0300 Κοινωνιογλωσσολογία Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ 0110 Λογοτεχνία και Γλωσσικό Ζήτημα Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0901 Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία Ι Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΧΠ0720 Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΧΠ0801 Ισπανία, Χώρα και Πολιτισμός Α Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
Erasmus Course Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 8,00
ΓΠ0860 Εφαρμοσμένες μέθοδοι τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής, οικονομίας και πολιτισμού της σύγχρονης Αλβανίας Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΞΓ0701 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες I (Τουρκική Γλώσσα Ι) Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΘΕ0202-1 Θεωρία-Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΛΟ1102 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ1502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1502Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3502Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΞΓ0102 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΞΓ0302 Γαλλική Γλώσσα ΙΙ Β Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΓΠ1702 Πληροφορική ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0102 Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΙ0700 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομικό Έγκλημα Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΕΔ0102 Εφαρμοσμένη εργαστηριακή διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού στην Αλβανία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0102 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0103 Νεοελληνική Ποίηση Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0200 Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0902 Εισαγωγή στην Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ1000 Συγκριτική Γραμματολογία Β Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
- Σεμινάριο Πολιτικής Επικοινωνίας Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΞΓ0702 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες II Β Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΕΡ0103-1 Δείγματα Προφορικού Λόγου - Αγγλικά Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΕΡ0303-1 Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0100 Αγγλική Λογοτεχνία I Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0200 Γερμανική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΙΣ0300 Γαλλική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΛΟ0101 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΜΕ1503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2503Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3503Θ Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0101 Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0201 Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0301 Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι Γ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΓΠ2300 Στοιχεία Φυσικών Επιστημών Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΙΣ0700 Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΜΚΕΕ01 Μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΞΓ0703 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες III Γ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΑΣ0102-1 Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Αγγλικά Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΣ0302-1 Ανάλυση Κειμένου και Μετάφραση - Γαλλικά Δ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΜΕ1504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ1504Θ Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ2504Θ Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΜΕ3504Ε Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά IV Δ Υποχρεωτικό (Υ) 3,00
ΧΠ0102 Αγγλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0202 Γερμανία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΧΠ0302 Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ Δ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΓΠ1400 Υποτιτλισμός Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0100 Αγγλική Λογοτεχνία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0300 Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΛΟ0700 Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία Δ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΞΓ0704 Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV Δ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 2,00
ΑΝ0105 Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Αγγλικά Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΑΝ0305 Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΓΠ2701 Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΔ1505 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ2505 Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ5105 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΔΔ5205 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά V Ε Υποχρεωτικό (Υ) 9,00
ΕΡ0202-1 Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά Ε Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΘΕ0100 Θεωρία της Διερμηνείας Ε Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΜΕ0401 Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά I Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1401 Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ05 Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά Ι Ε Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ2702 Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΔ0600 Κοινοτική Διερμηνεία ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΔΔ1506 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ2506 Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5106 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5206 Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VI ΣΤ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΜΕ0402 Γενική Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά II ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΕ1402 Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΜΙΕ06 Γενική Μετάφραση Ισπανικά-Ελληνικά ΙΙ ΣΤ Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00
ΓΠ2900 Τεχνικές Προφορικού Λόγου Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 2,00
ΔΔ1507 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ2507 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5107 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΔ5207 Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Γερμανικά VII Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 11,00
ΔΙ0101-1 Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου Ζ Υποχρεωτικό (Υ) 4,00
ΤΣ08 Τουρκομεσανατολικές Σχέσεις Ζ Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
ΔΔ1508 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ2508 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ5108 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά προς Αγγλικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΔΔ5208 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά VIII Η Υποχρεωτικό (Υ) 14,00
ΝΕΠ02 Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός II (κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στον 21ο αιώνα) Η Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ) 2,00
Σεμινάριο Σεμινάριο Ανάλυσης Φιλοσοφικών Κειμένων Α Χωρίς βαθμολογικό δείκτη (ΧΒΔ) 0,00