Τουρκική Γλώσσα, Κοινωνία και Πολιτισμικοί Κώδικες IV


Διδάσκων/ουσα: Μιχαλακόπουλος Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: TR-4100
Κωδικός Gram-Web: ΞΓ0704
Κατηγορία Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Τουρκικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Δ΄
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Τα επιθυμούμενα μαθησιακά αποτελέσματα έγκεινται στην πολύ καλή ανάγνωση και μελέτη σχετικά εκτεταμένων κειμένων που αφορούν κυρίως σύγχρονα προβλήματα αλλά και σύντομων πεζών λογοτεχνικών κειμένων.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο πλαίσιο του μαθήματος προάγονται περαιτέρω οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα επίπεδα σε Γραμματική, Συντακτικό και Λεξιλόγιο. Ειδική έμφαση δίδεται στην ευθεία μετάφραση διαφόρων ειδών κειμένων που έχουν αυξημένο  επίπεδο δυσκολίας αλλά πραγματοποιείται και αντίστροφη μετάφραση εύκολων κειμένων.

Τα επιθυμούμενα μαθησιακά αποτελέσματα έγκεινται στην πολύ καλή ανάγνωση και μελέτη σχετικά εκτεταμένων κειμένων που αφορούν κυρίως σύγχρονα προβλήματα αλλά και σύντομων πεζών λογοτεχνικών κειμένων.

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:

Εισαγωγή στην ανάλυση προτάσεων

2η εβδομάδα:

Γλωσσική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων αυξανόμενου επιπέδου δυσκολίας (ευθεία μετάφραση- ενδεικτικά αναφέρεται η επιλογή από κείμενα όπως: Dış Politikada bir nefes, Olumlu düşünen başarılı olur, επιλογή από το Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, επιλογή από το Türk Popüler Tarihinde ilkler, επιλογή από το 2015 seçimleri ve Türkiye’de hakim parti dönemi, επιλογή από το Edebiyat üstüne yazılar, επιλογή από το Bir kapıdan gireceksin)

 

3η εβδομάδα:

Γλωσσική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων αυξανόμενου επιπέδου δυσκολίας (ευθεία μετάφραση- ενδεικτικά αναφέρεται η επιλογή από κείμενα όπως: Dış Politikada bir nefes, Olumlu düşünen başarılı olur, επιλογή από το Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, επιλογή από το Türk Popüler Tarihinde ilkler, επιλογή από το 2015 seçimleri ve Türkiye’de hakim parti dönemi, επιλογή από το Edebiyat üstüne yazılar, επιλογή από το Bir kapıdan gireceksin)

4η εβδομάδα:

Γλωσσική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων αυξανόμενου επιπέδου δυσκολίας (ευθεία μετάφραση- ενδεικτικά αναφέρεται η επιλογή από κείμενα όπως: Dış Politikada bir nefes, Olumlu düşünen başarılı olur, επιλογή από το Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, επιλογή από το Türk Popüler Tarihinde ilkler, επιλογή από το 2015 seçimleri ve Türkiye’de hakim parti dönemi, επιλογή από το Edebiyat üstüne yazılar, επιλογή από το Bir kapıdan gireceksin)

5η εβδομάδα:

Γλωσσική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων αυξανόμενου επιπέδου δυσκολίας (ευθεία μετάφραση- ενδεικτικά αναφέρεται η επιλογή από κείμενα όπως: Dış Politikada bir nefes, Olumlu düşünen başarılı olur, επιλογή από το Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, επιλογή από το Türk Popüler Tarihinde ilkler, επιλογή από το 2015 seçimleri ve Türkiye’de hakim parti dönemi, επιλογή από το Edebiyat üstüne yazılar, επιλογή από το Bir kapıdan gireceksin)

6η εβδομάδα:

Γλωσσική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων αυξανόμενου επιπέδου δυσκολίας (ευθεία μετάφραση- ενδεικτικά αναφέρεται η επιλογή από κείμενα όπως: Dış Politikada bir nefes, Olumlu düşünen başarılı olur, επιλογή από το Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, επιλογή από το Türk Popüler Tarihinde ilkler, επιλογή από το 2015 seçimleri ve Türkiye’de hakim parti dönemi, επιλογή από το Edebiyat üstüne yazılar, επιλογή από το Bir kapıdan gireceksin)

7η εβδομάδα:

Γλωσσική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων αυξανόμενου επιπέδου δυσκολίας (ευθεία μετάφραση- ενδεικτικά αναφέρεται η επιλογή από κείμενα όπως: Dış Politikada bir nefes, Olumlu düşünen başarılı olur, επιλογή από το Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, επιλογή από το Türk Popüler Tarihinde ilkler, επιλογή από το 2015 seçimleri ve Türkiye’de hakim parti dönemi, επιλογή από το Edebiyat üstüne yazılar, επιλογή από το Bir kapıdan gireceksin)

 

8η εβδομάδα:

Γλωσσική μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων αυξανόμενου επιπέδου δυσκολίας (ευθεία μετάφραση- ενδεικτικά αναφέρεται η επιλογή από κείμενα όπως: Dış Politikada bir nefes, Olumlu düşünen başarılı olur, επιλογή από το Özel arşivinden belgeler ve anılarıyla Vehbi Koç, επιλογή από το Türk Popüler Tarihinde ilkler, επιλογή από το 2015 seçimleri ve Türkiye’de hakim parti dönemi, επιλογή από το Edebiyat üstüne yazılar, επιλογή από το Bir kapıdan gireceksin)

9η εβδομάδα:

Αντίστροφη μετάφραση σε κείμενα όπως «που κάνετε ψώνια σας;», «σπίτι προς ενοικίαση», «τι καιρό κάνει στην Κων/πολη;», «Μια συζήτηση», «Η Μαριάννα στο ταξί», «Ο Mutlu»

10η εβδομάδα:

Αντίστροφη μετάφραση σε κείμενα όπως «που κάνετε ψώνια σας;», «σπίτι προς ενοικίαση», «τι καιρό κάνει στην Κων/πολη;», «Μια συζήτηση», «Η Μαριάννα στο ταξί», «Ο Mutlu»

11η εβδομάδα:

Αντίστροφη μετάφραση σε κείμενα όπως «που κάνετε ψώνια σας;», «σπίτι προς ενοικίαση», «τι καιρό κάνει στην Κων/πολη;», «Μια συζήτηση», «Η Μαριάννα στο ταξί», «Ο Mutlu»

12η εβδομάδα:

ηχητικά κείμενα

13η εβδομάδα

ηχητικά κείμενα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Kudret, Cevdet, (1999) Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (1, 2, 3)  

Terzioğlu, Kevser (2007) Türk Hikayelerinden Seçmeler 1.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/ - Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται ο συνδυασμός νέων γνώσεων γραμματικής (βλ. νέες και σχετικά πολύπλοκες δομές) και λεξιλογίου με την παρουσίαση κειμένων αυξημένης δυσκολίας τα οποία περιέχουν τα δύο προαναφερθέντα στοιχεία. Επίσης πραγματοποιείται επίλυση ασκήσεων αλλά και παράδοση υλικού προς μελέτη (ηχητικό και οπτικό υλικό, σημειώσεις) στην πλατφόρμα open-eclass.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Η χρήση τεχνολογιών αποτελεί τη βάση διδασκαλίας και συνίσταται στην οπτική παρουσίαση των κειμένων που διδάσκονται (προς μετάφραση αλλά και ακουστικά).

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση συνίσταται στη μετάφραση, ευθεία και αντίστροφη, άγνωστου κειμένου αυξημένης δυσκολίας. Ο τρόπος εξέτασης είναι αναρτημένος στο open-eclass.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας