Εισαγωγή στη Διερμηνεία


Διδάσκων/ουσα: Παππά Μαρίνα
Κωδικός Μαθήματος: SM-0500
Κωδικός Gram-Web: ΓΠ0875
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Σεμινάριο
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Οποιοδήποτε Χειμερινό
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
Σύντομη Περιγραφή:

Ειααγωγικό μάθημα στα είδη και τις τεχνικές της διερμηνείας

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να γνωρίζουν τα βασικά είδη και κατηγοριοποιήσεις της διερμηνείας
● να αναλύουν, να ανασυνθέτουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα και πληροφορίες
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της διαδοχικής
διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να παράγουν δημόσια λόγο και να παρουσιάζουν ομιλίες μπροστά σε κοινό
● να εξοικειωθούν με την μεθοδολογία της διερμηνείας, τις δεξιότητες και την τεχνική

Περιεχόμενο (Syllabus):

• Τα είδη της διερμηνείας • Η διερμηνεία υπό το πρίσμα της γλωσσολογίας, της κοινωνιολογίας, της γνωστικής ψυχολογίας • Ασκήσεις πρόσληψης και ανάλυσης ομιλιών γενικού περιεχομένου. • Ασκήσεις μνήμης, κατανόησης, επεξεργασίας και αναδιατύπωσης λόγου • Ασκήσεις μνήμης, κατανόησης, επεξεργασίας και αναδιατύπωσης προφορικού λόγου σε κοινό. • Εισαγωγή στην τεχνική λήψης σημειώσεων της διαδοχικής διερμηνείας. • Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων • Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες (mock conference). • Κοινοτική διερμηνεία • Ταυτόχρονη διερμηνεία (εισαγωγή

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Gillies, A., Note taking for consecutive interpreting – a short course. Manchester: St. Jerome Publishing,
2005.
Hansen- Schirra S., Czulo Ol.,Hofman S., Empirical modelling of translation and interpreting. Βerlin:
Language Science Press, 2017.
Lederer M., Seleskovitch D. Pédagogie raisonnée de l' interpretation. Didier, 2002.
Rozan, J-Fr., La prise des notes en interprétation consécutive, Génève, 1984.
Roy C., Brunson J., Stone Chr. The Academic Foundations of Interpreting Studies. Washington DC:
Gallaudet University Press, 2018.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού / ομιλιών για την εξάσκηση της διερμηνείας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Ασκήσεις διερμηνείας που περιλαμβάνουν την παραγωγή διερμηνείας (ακρόαση ομιλίας στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και την απόδοση αυτής στα Ελληνικάπροαιρετική προφορική εξέταση


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας