Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά ‒ Γαλλικά


Διδάσκων/ουσα: Παππά Μαρίνα
Κωδικός Μαθήματος: SC-7329
Κωδικός Gram-Web: ΔΔ5307
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ζ΄
ECTS: 11
Σύνολο Ωρών: 3
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Διαδοχική διερμηνεία και εισαγωγή στην ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά- Γαλλικά

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
● να αναλύουν, να ανασυνθέτουν και να αναδιατυπώνουν κείμενα και πληροφορίες
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της διαδοχικής
διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές και δεξιότητες της ταυτόχρονης
διερμηνείας με προσομοίωση συνθηκών επαγγελματικού περιβάλλοντος
● να παράγουν δημόσια λόγο και να παρουσιάζουν ομιλίες μπροστά σε κοινό
618● να γνωρίζουν πώς να ερευνούν και να προετοιμάζονται για την ταυτόχρονη διερμηνεία
● συμμετέχουν σε εξάσκηση διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας σε οιονεί
επαγγελματικές συνθήκες (mock conference)

Περιεχόμενο (Syllabus):
 • Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων γενικού
  περιεχομένου .
  • Ασκήσεις διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή κειμένων ειδικού
  περιεχομένου
  Προετοιμασία και προσομοίωση συνεδρίου με κατανομή ρόλων ομιλητών, διερμηνέων και
  συμμετεχόντων. Εξάσκηση διαδοχικής διερμηνείας σε οιονεί επαγγελματικές συνθήκες (mock
  conference).
  1η εβδομάδα: Ασκήσεις διαδοχικής διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων.
  2η εβδομάδα: Ασκήσεις διαδοχικής διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή
  κειμένων γενικού περιεχομένου.
  3η εβδομάδα: Ασκήσεις διαδοχικής διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή
  κειμένων ειδικού περιεχομένου.
  4η εβδομάδα: Ασκήσεις διαδοχικής διερμηνείας με την τεχνική λήψης σημειώσεων και τη συνδρομή
  κειμένων ειδικού περιεχομένου
  5η εβδομάδα: Εισαγωγή στη διερμηνεία συνεδρίων (ιστορική αναδρομή, επαγγελματικό προφίλ του
  διερμηνέα, κοινωνιολογία του επαγγέλματος, περιβάλλοντα εργασίας)
  6η εβδομάδα: Εισαγωγή στη διερμηνεία συνεδρίων (είδη ταυτόχρονης διερμηνείας, βασικές
  τεχνικές, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης, τεχνικός εξοπλισμός)
  7η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με την τεχνική της από κειμένου διερμηνείας.
  8η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με την τεχνική της από κειμένου διερμηνείας.
  9η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με
  τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
  10η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με
  τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
  11η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με
  τη συνδρομή κειμένων γενικού περιεχομένου.
  12η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με
  τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου.
  13η εβδομάδα: Ασκήσεις ταυτόχρονης διερμηνείας με τη χρήση τεχνικού εξοπλισμού (καμπίνας) και με
  τη συνδρομή κειμένων ειδικού περιεχομένου
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Gile FD., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins, 1995.
Poechhacker Fr., Introducing interpreting studies. London, New York : Routledge, 2004.
Hansen- Schirra S., Czulo Ol.Hofman Sascha. Empirical modelling of translation and interpreting.
Berlin: Language Science Press, 2017.
Lederer M., Seleskovitch D. Pédagogie raisonnée de l' interpretation. Didier, 2002.
Pym A., Shlesinger M., Jettmarova Z. Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. John
Benjamins, 2006.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διδασκαλία στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλα τα στάδια της εκαιδευτικής διαδικασίας

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στις εξετάσεις εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν διαδοχική διερμηνεία και ταυτόχρονη διερμηνεία σε ομιλία διάρκειας 10-15 λεπτών.


Επιστροφή
35-years
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τετάρτη 28-02-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας