Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά IV


Διδάσκων/ουσα: Αλεξάκη Σωτηρία-Λητώ
Κωδικός Μαθήματος: EN-4217
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ1504Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Δ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά IV
Mέγεθος: 208.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Περαιτέρω εμπέδωση της μεταφραστικής πράξης. Διαρκής βελτίωση δεξιοτήτων των φοιτητών στο ζεύγος γλωσσών Ελληνικά-Αγγλικά. Προσέγγιση στοιχείων που επιδρούν στην παραγωγή και πρόσληψη μεταφράσεων γενικού περιεχομένου. Εισαγωγή στην μεταφραστική πράξη.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές μέσα από το μάθημα:

·        μαθαίνουν να διεξάγουν έρευνα πηγών και βοηθημάτων στο διαδίκτυο.

·        προσαρμόζουν τις πληροφορίες που αντλούν στις ανάγκες του έργου τους.

·        μαθαίνουν να αξιολογούν την αξιοπιστία, συνάφεια και χρησιμότητα των εκάστοτε πηγών και βοηθημάτων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων ώστε  στο μέλλον να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και την κατανόηση που απέκτησαν με επαγγελματικό τρόπο στην αγορά εργασίας για την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο της μεταφραστικής διαδικασίας.

·        Κατά το τρέχον εξάμηνο, μαθαίνουν μ.α. να συγγράφουν μόνοι τους, σε προσομοίωση συνθηκών αγοράς εργασίας, άρθρα στην αγγλική προς δημοσίευση σε αγγλόφωνες εφημερίδες.

Περιεχόμενο (Syllabus):

Σκοπός του μαθήματος και στο παρόν εξάμηνο είναι η εξοικείωση των φοιτητώνμε τη μεταφραστική μεθοδολογία δια της μετάφρασης κειμένων γενικού περιεχομένου. Στους φοιτητές δίνονται κείμενα προς μετάφραση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας και ποικίλης θεματολογίας ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τη μετάφραση πιο ειδικών κειμένων με τα οποία θα ασχοληθούν κατά τα επόμενα εξάμηνα στις ειδικές μεταφράσεις. Στους φοιτητές δίνονται κείμενα προς μετάφραση τα οποία και καλούνται να επεξεργαστούν/προετοιμάσουν και ακολούθως να παρουσιάσουν στην τάξη. Εκεί διεξάγεται εκτενής συζήτηση περί των διαφόρων μεταφραστικών λύσεων που προτείνονται από τους φοιτητές και αξιολόγηση αυτών με σκοπό μια τελική απόδοση στη γλώσσα-στόχο.

 

1η εβδομάδα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2η εβδομάδα:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

3η εβδομάδα:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

4η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

5η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

6η εβδομάδα:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

7η εβδομάδα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

8η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

9η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

10η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

11η εβδομάδα:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

12η εβδομάδα:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

13η εβδομάδα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Bassnett, Susan (1991) Translation Studies. ΛονδίνοκαιΝέαΥόρκη: Routledge.

 

Baker, Mona (επιμ.) (2001) The Routledge Encyclopedia of Translation Studies. ΛονδίνοκαιΝέαΥόρκη: Routledge.

 

Biguenet, John and Schulte, Rainer (επιμ.) (1989) The Craft of Translation. Σικάγο: UniversityofChicagoPress.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/Μετάφραση με καθοδήγηση στην τάξη (προηγείται ατομική προετοιμασία στο σπίτι), πάνω σε κείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας/έκτασης και σε ευρεία γκάμα πληροφοριακών κειμένων/άρθρων. Οι φοιτητές καλούνται να αναζητήσουν πηγές και παράλληλα/συγκρίσιμα κείμενα ώστε να διευρύνουν το πραγματολογικό τους υπόβαθρο ανά θεματική και αντικείμενο που πραγματεύεται το εκάστοτε προς μετάφραση κείμενο με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση του αρχικού κειμένου αλλά και την τριβή τους με ξενόγλωσσα κείμενα παρόμοιας ή αντίστοιχης θεματικής.

Υλικό προς μελέτη και διαρκής ενημέρωση για το μάθημα δίνεται στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εβδομαδιαίες μεταφράσεις κειμένων και εξαμηνιαία ατομική απαλλακτική εργασία αποτελούμενη από μετάφραση κειμένου, συνοδευόμενη από κείμενο σχολιασμού που εστιάζει στις μεταφραστικές δυσκολίες και στην αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενων βοηθημάτων.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας