Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Αλεξάκη Σωτηρία-Λητώ
Κωδικός Μαθήματος: EN-1217
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ1501Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Ελληνικά ‒ Αγγλικά Ι
Mέγεθος: 210.36 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από την Ελληνική προς την Αγγλική, προβαίνοντας στις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές, μετατοπίσεις και μετατροπίες. Επιχειρεί επίσης να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της γλώσσας αφετηρίας και της γλώσσας άφιξης και να τους εξοικειώσει με τη χρήση ποικιλίας πηγών και εργαλείων. Επιπλέον, το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Μετάφραση και βοηθά τους φοιτητές να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της Μεταφρασιολογίας στην πράξη. Τέλος, επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές να προσεγγίσουν τη μετάφραση σφαιρικά και να κατανοήσουν τη διαμεσολαβητική της διάσταση.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να:

· κατανοούν την πολυδιάστατη φύση της μετάφρασης και τις προκλήσεις που θέτει

· αναγνωρίζουν τα είδη της μετάφρασης και τις ιδιαιτερότητες που έχει το καθένα

· προβαίνουν σε εκτενή κειμενική ανάλυση με βάση τη θεωρία

· αναγνωρίζουν τη σημασία του συγκειμένου, του περικειμένου και της πραγματολογίας

· γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της ισοδυναμίας, του λειτουργισμού και των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων στη μετάφραση

· αντιμετωπίζουν με επιτυχία τους πολιτισμικούς ενδείκτες του πρωτοτύπου

· αντιμετωπίζουν με επιτυχία την ιδιωματική γλώσσα του πρωτοτύπου

· μεταφράζουν με γνώμονα το αναγνωστικό κοινό άφιξης.

 

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Προεπισκόπηση του μαθήματος: Εισαγωγή στα προαπαιτούμενα του μαθήματος, υποδείξεις ως προς τον τρόπο μελέτης και μετάφρασης των κειμένων καθώς και καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και άλλων μεταφραστικών εργαλείων.

2η εβδομάδα: Η μετάφραση προς την ξένη γλώσσα, οι προκλήσεις και οι βασικές δυσκολίες που θέτει. Βασικές αρχές κειμενικής ανάλυσης. Πρακτική άσκηση: ανάλυση και μετάφραση δημοσιογραφικού κειμένου.

3η εβδομάδα: Τα είδη της μετάφρασης: Μετάφραση ειδικών κειμένων (τεχνικά κείμενα, επιστημονικά κείμενα, νομικά κείμενα, οικονομικά κείμενα, κλπ.) μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων (πεζογραφία, θέατρο, ποίηση, κόμικ), τοπική προσαρμογή, πολυμεσική μετάφραση, οπτικοακουστική μετάφραση, μεταδημιουργία (transcreation). Οι ιδιαιτερότητες του κάθε είδους και η ανάγκη για εξειδίκευση.

4η εβδομάδα: Μετάφραση πιστοποιητικών και πτυχίων.

5η εβδομάδα: Mετάφραση αλληλογραφίας (εμπορικής, τραπεζικής κτλ.), ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη μετάφραση των συμφράσεων (collocations). Τα είδη της σημασίας των λέξεων και η σημασία της πραγματολογίας, του συγκειμένου και του περικειμένου.

6η εβδομάδα: Mετάφραση αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημιακού τμήματος: Προκλήσεις, προβλήματα και στρατηγικές αντιμετώπισής τους. Ανάλυση κειμένου.

 7η εβδομάδα: Mετάφραση βιογραφικών σημειωμάτων.

8η εβδομάδα: Μετάφραση κειμένου με πλήθος πολιτισμικών ενδεικτών (ιστορία και παραδόσεις).

9η εβδομάδα: Μετάφραση κειμένου με ιδιωματικές εκφράσεις, μεταφορές, προσωποποιήσεις, μετωνυμίες, παροιμίες και λογοπαίγνια. Προκλήσεις, προβλήματα και στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

10η εβδομάδα: Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

11η εβδομάδα:  Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

12η εβδομάδα:  Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

13η εβδομάδα:  Παρουσίαση των μεταφρασμάτων από τους ίδιους τους φοιτητές, με έμφαση στις μεταφραστικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετώπισαν. Συζήτηση.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Baker, M. (ed.) (2009) CriticalReadingsinTranslationStudies.London/New York: Routledge.
Baker, M. (ed.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge.
Baker, M. (1992) In Other Words. London: Routledge.
Benjamin, W. (1969/2000) “The task of the translator”. in L. Venuti (ed) (2000) The Translation Studies Reader. London: Routledge.
Berman, A. (1985/2000) “Translation and the trials of the foreign”. In L. Venuti (ed) (2000) The
Translation Studies Reader. London: Routledge.
Delabastita, D. (1997) Traduction. Essays on Punning and Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.
Delisle, J. and Woodsworth, J. (eds) (1995) Translators through History. Amsterdam: John Benjamins.
Hatim, B. and Mason, I. (1990) Discourse and the Translator. London: Longman.
Κεντρωτής, Γ. (1996) Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Αθήνα: Δίαυλος.
Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London: Routledge.
Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation.London: Prentice Hall.
Παριανού, Α. (2009) Translating from Major into Minor Languages. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.
Παριανού, Α. (1997) «Πραγματολογικοί ιδιωτισμοί/εκφράσεις ρουτίνας και η μετάφρασή τους από την ελληνική στη γερμανική γλώσσα». 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας
(ΕΛ.ΕΤ.Ο), Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, 30, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 1997, Αθήνα, 133–143.
Snell-Hornby, M. (1988) Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam: John Benjamins.
Steiner, G. (1998) After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press.
Venuti, L. (ed.) (2000) The Translation Studies Reader. London: Routledge.
Venuti, L. (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο

To μάθημα έχει την υβριδική μορφή διάλεξης-εργαστηρίου και βασίζεται σε μεγάλο μέρος στο διάλογο με τους φοιτητές και τα σχόλιά τους. Tα προς μετάφραση κείμενα είναι κατά κύριο λόγο αυθεντικά κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας και επιδιώκεται η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των διαφορετικών ειδών κειμένου και του τρόπου επίτευξης ισοδύναμου μεταφρασιολογικού αποτελέσματος. Επιχειρείται εισαγωγή στη θεωρία της Μετάφρασης και πρακτικής εφαρμογής συγκεκριμένων μεταφρασιολογικών μοντέλων.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Το κείμενο προς μετάφραση έχει έκταση περίπου 300 λέξεις και επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσων, δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών, ειδικών και γενικών. Συνεκτιμάται η συμμετοχή και η παράδοση εργασιών.


Επιστροφή
35-years
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας