Επιστημονικές συνεργασίες

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς, σωματεία και πανεπιστήμια στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του, της διεύρυνσης των επιστημονικών του δραστηριοτήτων και της σύνδεσής του με την αγορά εργασίας.

Διεθνείς συνεργασίες

Οι διεθνείς συνεργασίες του ΤΞΓΜΔ είναι οι εξής:

UNESCO

Η Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης της UNESCO ενέκρινε στις 29 Ιουνίου 2021 την απονομή της Έδρας UNESCO "για τις απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με αυτήν δραστηριοτήτων" (UNESCO Chair on Threats to Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με διευθυντή (Chair holder) της Έδρας τον Καθηγητή Σταύρο Κάτσιο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) και διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab).

Η εγκριθείσα Έδρα UNESCO είναι η πρώτη στα Ιόνια Νησιά και ιδιαίτερης σημασίας για την Κέρκυρα ως πόλη εγγεγραμμένη στον κατάλογο της παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Η απόφαση της UNESCO για την απονομή της Έδρας έλαβε υπόψη την πρωτοτυπία του αντικειμένου της Έδρας, την αρτιότητα του φακέλου και της οικονομικο-τεχνικής μελέτης που κατέθηκε, τη διεθνή παρουσία και το πρωτότυπο ερευνητικό και διδακτικό έργο του διευθυντή και της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab), την πολυσυλλεκτικότητα και τη δικτύωση της προταθείσας διεθνούς ερευνητικής ομάδας, καθώς και το ακαδημαϊκό προφίλ του ΤΞΓΜΔ και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Unesco

Πανεπιστήμιο των Τιράνων

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΙΠ) και το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Σχολής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Τιράνων (ΠΤ) της Αλβανίας υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας και Συνεργασίας με σκοπό την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση, της έρευνας και της καινοτομίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο Ιδρύματα συμφωνούν στη σύναψη και αμοιβαία ενθάρρυνση επωφελών επιστημονικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και λοιπών σχέσεων, οι οποίες μπορούν να συνεπάγονται τις ακόλουθες μορφές δραστηριοτήτων:

  • Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και προγράμματα φοίτησης στο εξωτερικό.
  • Θέσπιση κοινών πτυχιακών προγραμμάτων.
  • Ανταλλαγή μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό την έρευνα, τη διδασκαλία και την παράδοση ειδικών μαθημάτων στους τομείς της εξειδίκευσής τους.
  • Θέσπιση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Συνεργασία σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ή οικονομικής ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από τρίτους.
  • Ανταλλαγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή μαθημάτων ειδικού ενδιαφέροντος και βαρύτητας.
  • Ανταλλαγή επιστημονικής και εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας που παράγει το ένα ή και τα δύο μέρη, καθώς και ανταλλαγή υλικού για συναφή και επίκαιρα ερευνητικά θέματα ερευνητών τόσο του ΠΤ όσο και του ΙΠ.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και συμποσίων αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τα δύο Ιδρύματα.

 

Bluefield State College (ΗΠΑ)

Bluefield State College

Στις 22 Σεπτεμβρίου υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο και την ηγεσία του Bluefield State College με έδρα τη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Στόχος της συνεργασίας είναι οι κοινές δράσεις προσωπικού, οι ανταλλαγές φοιτητών και φοιτητριών και η διαμόρφωση σεμιναριακών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Συντονιστής της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα έχει οριστεί ο Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του ΤΞΓΜΔ, Πασχάλης Νικολάου.

Συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Ορολογία

Το 2018, το ΤΞΓΜΔ εγκαινίασε τη συνεργασία του με τη Διεύθυνση Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα TermCoord.

Στόχος του Προγράμματος είναι η τροφοδοσία των βάσεων δεδομένων ορολογίας της Διαδραστικής Ορολογίας για την Ευρώπη (IATE) με ελληνικούς, αγγλικούς, γερμανικούς και γαλλικούς όρους σε τομείς όπως οι Βιοεπιστήμες και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Σε αυτό το έργο συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες του τρίτου και τέταρτου έτους.

Το ορολογικό έργο από πλευράς ΤΞΓΜΔ συντονίζουν οι:

Διαβάστε την είδηση της συνεργασίας με το TermCoord (στα αγγλικά).

Λογότυπο TermCoord

Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Από τον Οκτώβριο του 2021 το ΤΞΓΜΔ συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΜ).

Η συνεργασία αφορά την κατάστρωση σχεδίων ορολογίας σε διάφορα επιστημονικά πεδία, γλωσσαρίων, την τροφοδότηση της βάσης ορολογικών δεδομένων της ΕΕ (ΙΑΤΕ) και την αναζήτηση ορολογικών παρεκκλίσεων στις μεταφράσεις κειμένων στις διάφορες γλώσσες εργασίας της ΕΕ.

Συντονίστρια της συνεργασίας με τη ΓΔΜ έχει οριστεί η Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΞΓΜΔ, Βιλελμίνη Σωσώνη

Visiting Translator Scheme

Το ΤΞΓΜΔ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Visiting Translator Scheme της ΓΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεργασίες με εγχώριους φορείς

Το ΤΞΓΜΔ συνεργάζεται με τους παρακάτω εγχώριους φορείς:

Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕμ)

Το ΤΞΓΜΔ έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας με την οποία διοργάνωσε δύο συνέδρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα (ένα τον Δεκέμβριο του 2016 και ένα τον Ιούνιο του 2023).

Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ)

Το ΤΞΓΜΔ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΣΔΕΝΓ).

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το ΤΞΓΜΔ θα αναγνωρίσει τις εξετάσεις διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα που διεξάγει το ΣΔΕΝΓ, ενώ σύντομα η διερμηνεία στη Νοηματική θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα σπουδών του.

Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» (POLICO) του ΤΞΓΜΔ ανανέωσε το μνημόνιο συνεργασίας με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) για 3 ακόμα έτη.

Το μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του Διοικητή της ΣΕΘΑ, Αντιστράτηγου Θεμιστοκλή Γρυμπίρη και του Διευθυντή του POLICO, Καθηγητή Σωτήρη Λίβα.

Με βάση το μνημόνιο αυτό, 5 σπουδαστές της ΣΕΘΑ συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ΠΜΣ POLICO.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Στο πλαίσιο των επιστημονικών συνεργασιών τους, το ΙΠ και το ΤΞΓΜΔ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Οι άξονες συνεργασίας αφορούν την αλληλοϋποστήριξη σε διαλέξεις, παραδόσεις μαθημάτων, σεμινάρια, ομιλίες, webinars, λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις ή άλλου είδους συμπράξεις, υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων, εγχειριδίων, βιβλίων, άρθρων, ανακοινώσεων, καθώς και υπηρεσίες επιμέλειας και διερμηνείας, τη συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές δραστηριότητες τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιοποιούνται από κοινού, τη συγγραφή βιβλίων και παραγωγή κοινού εκπαιδευτικού υλικού, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.

Ενημέρωση: 21-01-2024
35-years
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 18-04-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας