Σταύρος Κάτσιος

Κάτοχος της Έδρας UNESCO "Chair on Threats to Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities" του ΙΠ
Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GeoLab)
Ιδρυματικός εκπρόσωπος στο δίκτυο Scholars at Risk (SAR)
Αντικείμενο: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με έμφαση στα Ζητήματα Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος
Βαθμίδα: Καθηγητής
ΦΕΚ Διορισμού: 475Γ/21.05.2015
Τηλέφωνο: 2661087238
Email: skatsios@ionio.gr
Website: https://unesco.ionio.gr/en/
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12.00-13.00 κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Κάτσιος Σταύρος

gr  pdf.png  Κάτσιος Σταύρος: Βιογραφικό Σημείωμα
Mέγεθος: 241.95 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Σταύρος ΚΑΤΣΙΟΣ είναι Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος* στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ), Διευθυντής της Έδρας UNESCO για τις Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των σχετικών με την Πολιτιστική Κληρονομιά Δραστηριοτήτων ( UNESCO "Chair on Threats to Cultural Heritage and Cultural Heritage-related Activities" ) του Ιονίου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Αναλύσεων (GeoLab). Tον Δεκέμβριο 2020 ορίστηκε από τη Σύγκλητο ως ιδρυματικός εκπρόσωπος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο διεθνές Δίκτυο ΑΕΙ Scholars at Risk (SAR). Είναι μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής Πιστοποιημένων Μεταφραστών του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1990, και του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου από το 1996. Η έρευνά του επικεντρώνεται στiς Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (θεσμικό πλαίσιο) και το Διεθνές Οικονομικό Έγκλημα όπως στο ξέπλυμα χρήματος, και στη διαφθορά και στις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών με αυτήν δραστηριοτήτων, όπως λ.χ. ο Τουρισμός. Έχει μεταφράσει γερμανικά και αγγλικά βιβλία προς την ελληνική έχοντας διδάξει τα σχετικά μαθήματα στο ΤΞΓΜΔ. Έχει σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Albertus Magnus της Κολωνίας, στο Πανεπιστήμιο Georgetown, Washington DC, ΗΠΑ (υποτροφία για την παρακολούθηση μαθημάτων στο Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου Νομικής από το ΑΠΘ (1987), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ευρωπαικού Δικαίου από το Europa-Institut του Πανεπιστημίου του Σάαρλαντ, Γερμανία (1991) και Διδακτορικό Δίπλωμα στο Εμπορικό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1997).

Διορίστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών ως μέλος της Ομάδας Εργασίας «Έσοδα από Μη Φορολογικά Έσοδα-Έσοδα από Ξέπλυμα Χρήματος» για τη σύνταξη του Ελληνικού Φορολογικού Νόμου (2004). Υπήρξε μέλος της ομάδας του Προγράμματος για τη Μεταρρύθμιση των Νομικών Σπουδών στο ΑΠΘ (1998-1999). Υπηρέτησε (2011-2015) ως εκλεγμένος Αντιπρύτανης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης Ιονίου Πανεπιστημίου, ως εκπρόσωπος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΜ) και ως εκπρόσωπος της Συνδιάσκεψης των Πρυτάνων για τη διαμόρφωση του Πλαισίου Προσόντων του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Διετέλεσε συντονιστής, στρατηγικός Σύμβουλος και συν-συγγραφέας του φακέλου υποψηφιότητας, Κέρκυρα Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 (Corfu European Cultural Capital 2021) (2014-2015). Είναι ιδρυτικό μέλος και συντονιστής του Διεθνούς Ερευνητικού Κονσόρτσιουμ YELLOW TOURISM / Tourism Crime and Corruption (Απρίλιος 2016-σήμερα). Διορίστηκε (Αύγουστος 2017) από τον ΓΓ του Υπουργείου Οικονομικών ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας ΙΙ (WGII) της Επιτροπής Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (NRΑ) από την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαφθοράς σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα (Δεκ. 2016-Απρ. 2019). Από το 2009 είναι προσκεκλημένος ομιλητής στο ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο Οικονομικού Εγκλήματος που διεξάγεται ετησίως στο Jesus College του Πανεπιστημίου του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διδάξει για τα οικονομικά εγκλήματα / ξέπλυμα χρήματος, Αστυνομική Ακαδημία της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (1998-2005). Από το 2002 διδάσκει νομικά και οικονομικά μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΤΞΓΜΔ) και έδωσε σειρά διαλέξεων για τις πολιτικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στην Αθήνα (2010). Από το 2004 είναι ακαδημαϊκό μέλος της "Ένωσης Πιστοποιημένων Ειδικών κατά της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" (ACAMS). Είναι ο συντάκτης του κεφαλαίου για την Ελλάδα στην ετήσια Διεθνή Επιθεώρηση LexisNexis για κατάσταση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων όπως και διευθυντής της σειράς εκδόσεων «Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση» και «Η βιβλιοθήκη Geolab» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα).

 

* Παρουσίαση Γνωστικού Αντικειμένου

Το πεδίο των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων εστιάζει στις συνέπειες της οικονομικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των χωρών. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν το εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών, περιουσιακών στοιχείων, ιδεών και μακροοικονομικών δευτερογενών επιπτώσεων, καθώς και τις επιπτώσεις κανόνων, κανονισμών και πολιτικών όπως οι δασμοί, οι εμπορικές ποσοστώσεις, οι έλεγχοι στη διεθνή ροή κεφαλαίων και το καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών. Υπάρχουν σημαντικές συνέπειες αυτών των αλληλεπιδράσεων, όπως η ανεργία και ο πληθωρισμός, η άνοδος ή η πτώση συγκεκριμένων βιομηχανιών και τα αποτελέσματα για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων. Αυτά επηρεάζουν την εθνική ευημερία, την οικονομική σταθερότητα, την ανισότητα και τα πολιτικά κινήματα, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν τη χάραξη οικονομικής πολιτικής. Τα μαθήματα σε αυτόν τον τομέα προετοιμάζουν τους φοιτητές μέσω της διδασκαλίας της οικονομικής θεωρίας, της πολιτικής θεωρίας, της στατιστικής και διαφόρων τύπων εμπειρικών αναλύσεων. 
 
Η καταπολέμηση του Διεθνούς Οικονομικου Εγκλήματος αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς καθώς τα κράτη επιδιώκουν να καλύψουν τη διαφορά με τις εγκληματικές πρακτικές που διευκολύνονται από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, από την ποικιλομορφία και τους εδαφικούς περιορισμούς των εθνικών κανονισμών της αγοράς και των ποινικών νόμων και από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της διακρατικής επιχειρηματικής παραβατικότητας αφορούν, πρώτον, την εναρμόνιση του ορισμού των οικονομικών εγκλημάτων. Αυτή η εναρμόνιση είναι πιο προχωρημένη σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά σε διεθνές επίπεδο, όπου ουσιαστικά καλύπτει μόνο το ξέπλυμα χρήματος και τις πρακτικές διαφθοράς. Ομοίως, όσον αφορά τη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου, η διεθνής συνεργασία, αν και λαμβάνει χώρα σε περιορισμένους τομείς όπως η διακίνηση ναρκωτικών, παραμένει σε αρχικό στάδιο, όσο υποσχόμενη και αν είναι. Αντίθετα, σε περιφερειακό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δικαστική συνδρομή, την αμοιβαία αναγνώριση, ακόμη και την κοινή επιβολή, βασιζόμενη, αφενός, στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ κρατών μελών και, αφετέρου, από υλοποίηση των ευκαιριών συνεργασίας που προσφέρει ο τρίτος πυλώνας της Συνθήκης ΕΕ. Γενικότερα, η ανάπτυξη του διεθνούς ποινικού δικαίου χαρακτηρίζεται τόσο από αυξημένη εξάρτηση από δεσμευτικές συμφωνίες παρά από το ήπιο δίκαιο των συστάσεων των διεθνών οργανισμών όσο και από καλύτερη παρακολούθηση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας των διεθνών κανονιστικών εργαλείων.
Ενημέρωση: 14-01-2024

Επιστροφή

Προσωπικό


ESDP

Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
49132 Κέρκυρα

26610 87202
dflti@ionio.gr

Εξυπηρέτηση κοινού-φοιτητών:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 11:00-13:00
Τρίτη, Πέμπτη: 11:00-13:00 (Erasmus+)

Πλατφόρμα eClass Ηλεκτρονική Γραμματεία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διαχείριση συγγραμμάτων Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Βιβλιοθήκη
35-years
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 16-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας