Αναβολή μαθημάτων

Διάστημα ισχύος: 
08/01/2013

Τα μαθήματα του καθηγητή κ. Σλουμ στις 9/1/13 και 10/1/13 αναβάλλονται λόγω ασθένειας.