ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΤΞΓΜΔ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ:2020-2021 ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΚΥΠΡΙΩΝ

Διάστημα ισχύος: 
09/10/2020 to 11/10/2020

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση-Ενημέρωση για τις εγγραφές των πρωτοετών στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΑ MAIL KAI OXI ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜAIL BOX ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΣ.

Επισυνάπτεται επίσης και η υπ'αριθμ πρωτ:Φ.152/126892/Α5/23-09-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής για την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών επιτυχόντων, αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολών κρατών-μελών της Ε.Ε για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

23-30 Σεπτεμβρίου 2020 οι εγγραφές για την Ειδική Κατηγορία των Αλλογενών-Αλλοδαπών κλπ.

Επισυνάπτεται το νέο δελτίο τύπου για τις εγγραφες Αλλοδαπών-Αλλογενών κλπ.

Eιδικά για τους επιτυχόντες αλλογενείς-αλλοδαπούς που δεν έχουν τη Βεβαίωση Β2 της Ελληνικής Γλώσσας και μόνο για το τρέχον ακαδ έτος ισχύει το εξής:

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι εισακτέοι με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενώντοακαδημαϊκόέτος 2019-2020 πουαναμένουν τααποτελέσματατηςεξέτασηςΟκτωβρίου 2020 για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (λόγω αναβολής της από τον Μάιο του 2020), δύνανται να εγγραφούν προσωρινά με την κατάθεση αποδεικτικού συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία και ΥΔ με την οποία θα δεσμεύονταια) για την προσκόμιση στη Γραμματεία του Τμήματοςεισαγωγής του αποτελέσματος μόλις αυτό ανακοινωθεί και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και β) ότι σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή δεν προβούνε εμπρόθεσμα στην κατάθεσή του,θα ανακαλείται η προσωρινή εγγραφή τους.