βιβλίο

Εκδόθηκε το βιβλίο «Έρως και Πολιτική» του Καθηγητή του Τμήματος ΞΓΜΔ κ. Νίκου Παπαδημητρίου από τις Εκδόσεις Gutenberg.

Ελληνικά