Πρακτική άσκηση

Επισυνάπτεται η νέα προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (era-places) για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018-19.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2019 έως 31/08/2019.

Undefined