Μετάφραση

Τα μαθήματα της Τρίτης 8 και της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν.
Θα γίνουν τα εξής μαθήματα αναπλήρωσης:
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 17.00-19.00 Τεχνική Μετάφραση Ε’ (Ι4)
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 15.00-17.00 Στοιχεία Φυσικών Επιστημών (Ι1)

Μέσω Γραμματείας,
Περικλής Παπαβασιλείου

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του κ. Γ. Κεντρωτή, σχετικά με τις παραδόσεις των μαθημάτων του.

Undefined

Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα του κ. Ι. Λαζαράτου "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", του Ε΄ εξαμήνου, είναι:

Α) Από το διανεμόμενο σύγγραμμα Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη, Φιλοσοφία, Αυτονομία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2018 (ή 2011), οι σελίδες: 63-108.

Β) Το Περιεχόμενο των Παραδόσεων (συμφώνως προς τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί)

O Διδάσκων
Ι. Λαζαράτος
Μέσω Γραμματείας

Undefined

Τα μαθήματα της κας Σ. Καραστάθη δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 17/12. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Undefined

Τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα αναβάλλονται.  Η ημέρα και ώρα αναπλήρωσής τους θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Σ.Γ.Κ.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για συμπληρωματικά μαθήματα κ. Σωσώνη.

Β. Σωσώνη 

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση κ.Olaf Immanuel Seel.

Mέσω Γραμματείας

Undefined

1. ΠΜΣ, Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, Δευτέρα 10/12, 18.00-20.00, αίθουσα Α3
How to write about contemporary art (2). Κείμενα, Σχόλια, Παρατηρήσεις. Παρουσίαση εργασιών.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 13/12, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
La  France napoléonienne. Art, Politique, Éducation - παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 13/12, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Honoré de Balzac, " La Comédie Humaine ". Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

Undefined

Τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι" του Ε' εξαμήνου στις 2μμ στην αίθουσα Ι3.

Μ.Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας

 

Undefined

Τα μαθήματα του κου H. Schlumm δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο στη Γερμανία.

Undefined

Σελίδες