ΠΠΣ Μετάφραση

Histoire de la Littérature française, du Moyen Âge au XXème siècle.

Παρουσίαση των βασικών λογοτεχνικών τάσεων, σχολών και ρευμάτων της γαλλικής λογοτεχνίας στη διάρκεια των αιώνων, με σχολιασμό ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών κειμένων της γαλλικής λογοτεχνίας, από τον Μεσαίωνα μέχρι τον εικοστό αιώνα.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Εισαγωγή στην μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Εξετάζονται η δημιουργική χρήση της γλώσσας και τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν σε ένα κείμενο λογοτεχνικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεταφραστικής διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης. Σε αυτό το εξάμηνο, οι φοιτητές επεξεργάζονται ένα φάσμα λογοτεχνικών κειμένων σύγχρονων Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων.

Εισαγωγή στην μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Εξετάζονται η δημιουργική χρήση της γλώσσας και τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν σε ένα κείμενο λογοτεχνικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεταφραστικής διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης. Σε αυτό το εξάμηνο, οι φοιτητές επεξεργάζονται ένα φάσμα λογοτεχνικών κειμένων (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο) αγγλόφωνων συγγραφέων.

Κατά το Ζ΄ εξάμηνο, ολοκληρώνεται ο κύκλος ειδίκευσης στην λογοτεχνική μετάφραση, με ιδιαίτερη εστίαση στον χώρο της ποίησης. Εξετάζονται διεξοδικά οι επιλογές του μεταφραστή, τάσεις, περιορισμοί και μεταμορφώσεις καθώς τα ποιητικά κείμενα μεταφέρονται από τα ελληνικά προς τα αγγλικά.

Κατά το Ζ΄ εξάμηνο, ολοκληρώνεται ο κύκλος ειδίκευσης στην λογοτεχνική μετάφραση, με ιδιαίτερη εστίαση στον χώρο της ποίησης. Εξετάζονται διεξοδικά οι επιλογές του μεταφραστή, τάσεις, περιορισμοί και μεταμορφώσεις, καθώς τα ποιητικά κείμενα μεταφέρονται από τα αγγλικά προς τα ελληνικά.

Στο μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια εκείνου του Ε΄ εξαμήνου, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο λογοτεχνικό περιβάλλον και την πράξη και τις μορφές της λογοτεχνικής μετάφρασης. Στόχος παραμένει η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, ζητήματα πρόσληψης, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης.

Στο μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια εκείνου του Ε΄ εξαμήνου, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο λογοτεχνικό περιβάλλον και την πράξη και τις μορφές της λογοτεχνικής μετάφρασης. Στόχος παραμένει η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, ζητήματα πρόσληψης, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης.

Προσφέρονται πρακτικές ασκήσεις ευθείας μετάφρασης. Μέσα από την συζήτηση απαραίτητων εννοιών της εφαρμοσμένης μεταφρασιολογίας ο φοιτητής αποκτά τις βάσεις για τις μεταφραστικές δεξιότητες που εφαρμόζονται στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος για τη γλώσσα Α’. Ο φοιτητής ασκείται στην ευθεία μετάφραση πραγματολογικών κειμένων.
Οι εφαρμοσμένες πτυχές της μετάφρασης παρουσιάζονται και εξετάζονται ως προς την αλληλεπίδραση με τη δημιουργικότητα του μεταφραστή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η φύση και η χρήση μέσων τεκμηρίωσης, η θεματική της κριτικής των μεταφράσεων, κ.ά.

Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές μυούνται στη μετάφραση ειδικών κειμένων, ήτοι οικονομικών κειμένων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη γεωπολιτική της ενέργειας, τη λογιστική κ.ά. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, το οποίο διεξάγεται σε εργαστήριο πληροφορικής, οι φοιτητές μαθαίνουν ειδικά διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και πώς να δουλεύουν ως μέλη ομάδων και ως μέλη δικτύων μεταφραστών.

<p>
Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές μυούνται στη μετάφραση ειδικών κειμένων, ήτοι νομικών και πολιτικών κειμένων σχετικών με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το συνταγματικό δίκαιο κ.ά. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, το οποίο διεξάγεται σε εργαστήριο πληροφορικής, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ειδικά διαδικτυακά εργαλεία, όπως το IATE, το Eur-Lex κ.ά., καθώς και να πλοηγούνται σε γαλλικούς δικτυακούς τόπους πλούσιους σε πληροφοριακό υλικό, όπως αυτούς της Εθνοσυνέλευσης, της Γερουσίας, της Legifrance κ.ά.</p>

Σελίδες