Διερμηνεία

Στο πλαίσιο των μαθημάτων που γνωρίζουν στους φοιτητές του τμήματος την ιστορία, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την σημερινή κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση των χωρών των οποίων η γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα εργασίας (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία), το παρόν μάθημα φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με την Ισπανία.

Οι αιτήσεις φοιτητών του τμήματος για πρακτική άσκηση ανήλθαν φέτος στις 57. Οι θέσεις ήταν αρχικώς 40, στη συνέχεια δε έγιναν 50. Αυτό σημαίνει ότι 7 φοιτητές μένουν επιλαχόντες με την ελπίδα να αυξηθούν και άλλο οι προσφερόμενες θέσεις. Οχτώ φοιτητές μετακινήθηκαν σε άλλους φορείς από αυτούς που είχαν επιλέξει, είτε επειδή ο φορέας προσέφερε λιγότερες θέσεις, είτε επειδή σε δυο φορείς είχε συγκεντρωθεί υπερβολικός αριθμός φοιτητών. Βρισκόμαστε, τόσο εγώ όσο και το γραφείο της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου, στη διάθεση των φοιτητών για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

Undefined

Ερευνάται η σχέση μεταξύ της γλώσσας, του πολιτισμού και των κοινωνικών φαινομένων όπως αυτά εξελίσσονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη των φαινομένων μέσα από τις αλλαγές στο γραπτό λόγο. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί ως υλικό ειδικά επιλεγμένα κείμενα. Τα ζητήματα που παρουσιάζονται κινούνται στο πλαίσιο των εξής τομέων: α) η μετάδοση του πολιτισμού μέσω της γλώσσας β) η διαδραστική ικανότητα της γλώσσας στην καθημερινότητα γ) ο τρόπος που επηρεάζεται η γλώσσα από φαινόμενα όπως η εξουσία και η ανισότητα δ) γλώσσα και πολιτικές-κοινωνικές αλλαγές.

Σας προσκαλούμε στην προσομοίωση συνεδρίου την Παρασκευή 17.6, στο Αμφιθέατρο 2 του Τμήματος Ιστορίας, 11:00-13:00 για να ακούσετε τους αποφοίτους μας από την Ειδίκευση ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ να σας μεταφέρουν στα ακουστικά σας στα ελληνικά, όσα οι ομιλητές μας θα
παρουσιάζουν σε πραγματικές, πρωτότυπες ομιλίες στα αγγλικά και στα γερμανικά.

Διερμηνείς: Μαρία-Επιστήμη Αναγνωστοπούλου, Μαρία Κατσίλα, Φωτεινή Παπαδοπούλου,
Πόπη Μακράκη

Διοργανωτές: Α. Ιωαννίδης, Ζ. Ρέστα

Undefined

Παρουσιάζονται μέθοδοι τεκμηρίωσης που εφαρμόζονται στην προσπάθεια δημιουργίας και οργάνωσης μικρών θεματικών κέντρων τεκμηρίωσης για σύγχρονα ζητήματα της Αλβανίας.

Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στα πολιτιστικά φαινόμενα της Αλβανίας, δηλ. στην ύπαρξη δύο διαφορετικών πολιτισμών στα πλαίσια του εθνικού κράτους, στην ιστορία των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων στο Βορά και το Νότο της χώρας, με ιδιαίτερη εστίαση στον άγραφο εθιμικό κώδικα (εθιμικό δίκαιο).

Εξετάζονται θέματα που αφορούν στην ιστορία της αλβανικής γλώσσας, στο ζήτημα της προφορικής και της γραπτής μορφής της, στις διαλέκτους της, στο ζήτημα συγκρότησης αλφάβητου, στις γλωσσικές μεταρρυθμίσεις και στις επιρροές τις οποίες δέχθηκε από Δύση κι Ανατολή και τις γειτνιάζουσες με την Αλβανία χώρες, στη καθιέρωση της με την μορφή της εθνικής λόγιας γλώσσας, στις σχέσεις γλώσσας και εθνικής ταυτότητας, στις γλωσσικές μειονότητες που υπάρχουν στον εθνικό αλβανικό χώρο, καθώς και στην ανάλυση της εξέλιξης του αλβανόφωνου πρωτογενούς χώρου ( Αλβανία, Κόσοβο, Π.Γ.Δ.Μ).Επίσης παρουσιάζοντα

Το μάθημα αυτό προσφέρεται στα αγγλικά και απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές Erasmus. Παρουσιάζει δείγματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας από μετάφραση και κύριους εκπροσώπους και λογοτεχνικά ρεύματα.

Σελίδες