Διερμηνεία

Δωρεάν μαθήματα φινλανδικών κατά την εβδομάδα 7-11/11 έχουν την ευκαιρία να κάνουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος με διδάσκουσα την κ. Μαρία Μαρτζούκου, φιλόλογο και μεταφράστρια από τα φινλανδικά (Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθήνας), με την οποία το Τμήμα έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν
απευθείας με την κ. Μαρτζούκου (marmartzoukou@gmail.com), να δηλώσουν τα στοιχεία τους, τον αριθμό μητρώου, το εξάμηνο σπουδών τους και τυχόν γνώση της φινλανδικής γλώσσας.

Undefined

Αγαπητοί φοιτητές,
σας γνωρίζουμε ότι για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού σπουδών στο secretariat@ionio.gr με την ένδειξη "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ".
Θα παραλαμβάνετε τα ανωτέρω από τη Γραμματεία τις ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 11.30-12.30.

Undefined

Οι φοιτητές του 2012 και μετά υπάγονται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών και υποχρεούνται να περάσουν όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα και Εργαστήρια που αναφέρονται σε αυτό, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρώσει τις 240 ECTS ή όχι.

Undefined

-Η Γραμματεία του ΤΞΓΜΔ λειτουργεί στις νέες εγκαταστάσεις: χώρος πρώην ψυχιατρείου, κτήριο Γαληνός, 1ος όροφος.

-Η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 11.30-12.30.

-Η υποβολή αιτημάτων θα γίνεται είτε τις μέρες και ώρες που η Γραμματεία θα είναι ανοιχτή είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ionio.gr

Undefined

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα των κκ. Ιωαννίδη και Ρέστα στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016 να επικοινωνήσουν, για να αναφέρουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν και να καταρτιστεί η σειρά των εξεταζομενων, στις παρακάτω διευθύνσεις:
Ιωαννίδης: ioannidistassos@hotmail.de
Ρέστα: zoiresta@ionio.gr
Οι Διδάσκοντες της Ειδίκευσης Διερμηνείας
κ.κ Ζ. Ρέστα και Ι. Ιωαννίδης

Undefined

Κατόπιν ενημέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
οι φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει να συμπληρώσουν από κοινού με τους
συνεργαζόμενους φορείς τα ακόλουθα έγγραφα και να τα παραδώσουν στο
γραφείο Πρακτικής Άσκησης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μαζί με το
απογραφικό δελτίο εξόδου και ένα συμφωνητικό συνεργασίας, τα οποία
βρίσκονται ήδη στην κατοχή τους.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την συνδιοργάνωση της 1ης Ημερίδας Νέων Ερευνητών με θέμα:"Μετάφραση και Μεταφρασεολογία στον ελληνόφωνο χώρο" του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας σε συνεργααία με την Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕμ) την 3η Δεκεμβρίου 2016 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα).
Μέσω Γραμματείας.

Undefined

Όσοι από τους φοιτητές έχουν απορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών και οι διευκρινίσεις επ' αυτού είναι αναρτημένες στις ανακοινώσεις του Τμήματος ήδη από το Νοέμβριο 2015. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως διαβάσετε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ όσα περιέχονται στο σύνδεσμο:
http://www.dflti.ionio.gr/el/node/2044 καθώς και το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (dflti.ionio.gr -Κύριο Μενού-Σπουδές-Προπτυχιακές).

Undefined

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά, τη μητρική τους γλώσσα, επιχειρώντας τις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές. Προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη κειμένων μέσα από ένα ευρύ φάσμα κειμένων όπως λογοτεχνικά κείμενα, δημοσιογραφικά άρθρα τουριστικού, κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού, τεχνικού, ιατρικού περιεχομένου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως η φοιτητική εστία δεν επιτρέπει στους φοιτητές
που στεγάζονται σε αυτήν να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μετά το πέρας
της εξεταστικής περιόδου, ζητάμε από όσους φοιτητές δε θα δύνανται να
βρίσκονται στο νησί μετά τη 18η Ιουνίου 2016 να φροντίσουν να
εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο για να λειτουργήσει αντ’ αυτών στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για την παραλαβή των
συμφωνητικών τους.

Undefined

Σελίδες