Γαλλική Λογοτεχνία Ι

Κωδικός: 
C4042
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΙΣ0300
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Η εξοικείωση των φοιτητών και τών φοιτητριών του ΤΞΓΜΔ με τους κυριότερους σταθμούς της γαλλικής λογοτεχνίας, από την εποχή του Μεσαίωνα (Ι) μέχρι τις ημέρες μας (ΙΙ). Το μάθημα διδάσκεται στα Γαλλικά.

Histoire de la Littérature française, du Moyen Âge au XXème siècle.

Παρουσίαση των βασικών λογοτεχνικών τάσεων, σχολών και ρευμάτων της γαλλικής λογοτεχνίας στη διάρκεια των αιώνων, με σχολιασμό ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών κειμένων της γαλλικής λογοτεχνίας, από τον Μεσαίωνα μέχρι τον εικοστό αιώνα.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: ΓαλλικήΛογοτεχνία Ι (Γ')
Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
Abry, E. – Audic, C. - Crouzet, P. (1938), Histoire illustrée de la littérature française, Paris : Didier. Thoraval, J. (1976), Les grandes étapes de la civilisation française, Paris : Bordas.
Βασική βιβλιογραφία: 
Collection Littéraire, Lagarde & Michard (Du Moyen Âge Au XXe Siècle). C. - Desaintghislain, C. - Morisset, C. - Lasowski, P.W. (2003), Mille ans de littérature Française, Paris : Nathan.