ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΞΓΜΔ

Διάστημα ισχύος: 
19/03/2013


 

Η Συνέλευση του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της σε κάθε «ομοσπονδιοποίηση» ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για αυστηρά ακαδημαϊκούς λόγους. Ειδικότερα το ΤΞΓΜΔ, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ιστορικής του ευθύνης ως ιδρυτικού Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, αντιτίθεται με ακαδημαϊκή επίγνωση στη συζητούμενη πρόταση «ομοσπονδιοποίησης» του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη και την αυτοτέλεια του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πρόσφατες ανακοινώσεις