Μαθήματα Διερμηνείας -κ. Κρίτσης

Διάστημα ισχύος: 
19/03/2013
Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
Ώρα: 10:00-13:00Αίθουσα: Ι2Μάθημα: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά ΣΤ' Εξαμήνου 
Ώρα: 13:00-16:00Αίθουσα: Ι2Μάθημα: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά ΣΤ' Εξαμήνου
Ώρα: 16:00-19:00Αίθουσα: I2Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά Η' Εξαμήνου

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
Ώρα: 11:00-13:00Αίθουσα: Α3Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά Η' Εξαμήνου
Ώρα 13:00-14:00Αίθουσα: Ι2Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά Η' Εξαμήνου
Ώρα: 14:00-17:00Αίθουσα: Ι2Μάθημα: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά ΣΤ' Εξαμήνου 
Ώρα: 17:00-20:00Αίθουσα: Ι2Μάθημα: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά ΣΤ' Εξαμήνου

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013
Ώρα: 09:00-11:00Αίθουσα: Α3Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά Η' Εξαμήνου 
Ώρα: 11:00-12:00Αίθουσα: Ι2Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά Η' Εξαμήνου 
Ώρα: 12:00-17:00Αίθουσα: Ι2Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά Η' Εξαμήνου

Πρόσφατες ανακοινώσεις