Λογοτεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά Ι

Κωδικός: 
T2079
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ1505-1Ε
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Εισαγωγή στην μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Εξετάζονται η δημιουργική χρήση της γλώσσας και τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν σε ένα κείμενο λογοτεχνικό χαρακτήρα. Στόχος είναι η ανίχνευση του πλαισίου επιλογών και περιορισμών μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεταφραστικής διαδικασίας, οι προσεγγίσεις της διαχρονικά, καθώς και η κατανόηση των στενών σχέσεων θεωρίας και πράξης. Σε αυτό το εξάμηνο, οι φοιτητές επεξεργάζονται ένα φάσμα λογοτεχνικών κειμένων σύγχρονων Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων.

Βασική βιβλιογραφία: 
Γούτσος, Δ. (επίμ.) (2001), Ο Λόγος της Μετάφρασης: Ανθολόγιο Σύγχρονων Μεταφραστικών Θεωριών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Abrams, M. H. (2005), Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων: Θεωρία, Ιστορία, Κριτική Λογοτεχνίας, Αθήνα: Πατάκης.Bassnett, S. (1991), Translation Studies, London and New York: Routledge. Landers, C. (2001), Literary Translation: A Practical Guide, Clevedon: Multilingual Matters. Classe, O. (ed.) (2002), Encyclopedia of Literary Translation, London: Fitzroy Dearborn.
Συνημμένα αρχεία: