Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Κωδικός: 
T2117
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΜ1508-1Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Κατά το Ζ΄ εξάμηνο, ολοκληρώνεται ο κύκλος ειδίκευσης στην λογοτεχνική μετάφραση, με ιδιαίτερη εστίαση στον χώρο της ποίησης. Εξετάζονται διεξοδικά οι επιλογές του μεταφραστή, τάσεις, περιορισμοί και μεταμορφώσεις, καθώς τα ποιητικά κείμενα μεταφέρονται από τα αγγλικά προς τα ελληνικά. Στόχος παράλληλα είναι η διερεύνηση του φάσματος των σχέσεων ανάμεσα στην μετάφραση και την λογοτεχνική δημιουργία, η θέση της μετάφρασης στο έργο αγγλόφωνων ποιητών (Pound, Lowell, Hughes, Heaney, Logue, Oswald κ.α.), καθώς και η σημασία των περικειμενικών στοιχείων και γενικότερα εκδοτικών πρακτικών κατά την πρόσληψη ενός ποιητικού έργου σε μια άλλη γλώσσα και λογοτεχνική παράδοση. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην τάξη κατά τις τελευταίες εβδομάδες διδασκαλίας του μαθήματος.

Βασική βιβλιογραφία: 
Γκίκας, Σ., Δρακόπουλος, Δ. και Ρώμας, Χρίστος Γ. (1997), Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Αθήνα: Σαββάλας. Ζωγραφίδου, Ζ. (2000), Ποσοτικές και Ποιοτικές Αναλύσεις στη Μετάφραση Λογοτεχνικού Κειμένου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Bassnett, S. (1991), Translation Studies, London and New York: Routledge. Landers, C. (2001), Literary Translation: A Practical Guide, Clevedon: Multilingual Matters. Classe, O. (ed.) (2002), Encyclopedia of Literary Translation, London: Fitzroy Dearborn.
Συνημμένα αρχεία: