Πρόγραμμα μαθημάτων κ. Κρίτση- Διερμηνεία

Διάστημα ισχύος: 
20/02/2013

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013Ώρα: 11:00-13:00

Αίθουσα: Ι2

Μάθημα: Μεθοδολογία της Διαδοχικής Διερμηνείας Ελληνικά-Αγγλικά ΣΤ' Εξαμήνου Ώρα: 13:00-15:00

Αίθουσα: Ι2

Μάθημα: Μεθοδολογία της Διαδοχικής Διερμηνείας Ελληνικά-Γερμανικά ΣΤ' ΕξαμήνουΏρα: 16:00-18:00

Αίθουσα: Α3

Μάθημα: Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας Ελληνικά-Αγγλικά Η' ΕξαμήνουΤρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013Ώρα: 09:00-12:00

Αίθουσα: Ι2

Μάθημα: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά ΣΤ' Εξαμήνου Ώρα: 13:00-16:00

Αίθουσα: Ι2

Μάθημα: Διαδοχική Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά ΣΤ' ΕξαμήνουΏρα: 16:00-18:00

Αίθουσα: Α3

Μάθημα: Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας Ελληνικά-Γερμανικά Η' ΕξαμήνουΤετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013Ώρα: 10:00-13:00

Αίθουσα: Ι4

Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά Η' Εξαμήνου Ώρα: 13:00-16:00

Αίθουσα: Ι2

Μάθημα: Ταυτόχρονη Διερμηνεία Ελληνικά-Γερμανικά Η' ΕξαμήνουΟι ημέρες και ώρες των μαθημάτων α) Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά-Ελληνικά ΣΤ' εξαμήνου και β) Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά-Ελληνικά Η' εξαμήνου θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Πρόσφατες ανακοινώσεις