Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά IV

Κωδικός: 
C2062
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΜΕ1504Θ
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
3.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
3
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Προσφέρονται πρακτικές ασκήσεις ευθείας μετάφρασης. Μέσα από την συζήτηση απαραίτητων εννοιών της εφαρμοσμένης μεταφρασιολογίας ο φοιτητής αποκτά τις βάσεις για τις μεταφραστικές δεξιότητες που εφαρμόζονται στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος για τη γλώσσα Α’. Ο φοιτητής ασκείται στην ευθεία μετάφραση πραγματολογικών κειμένων.
Οι εφαρμοσμένες πτυχές της μετάφρασης παρουσιάζονται και εξετάζονται ως προς την αλληλεπίδραση με τη δημιουργικότητα του μεταφραστή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η φύση και η χρήση μέσων τεκμηρίωσης, η θεματική της κριτικής των μεταφράσεων, κ.ά.

Βοηθοί διδάσκοντες: 
Λητώ Αλεξάκη, Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80, Τμήμα Ιστορίας
Βασική βιβλιογραφία: 
Baker, M. (1996). In Other Words: A Coursebook on Translation. London and New York: Routledge. Κεντρωτής, Γ. (1996) Θεωρία και πράξη της μετάφρασης, Αθήνα : Εκδόσεις Δίαυλος. Μπαμπινιώτης, Γ. (1984). Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, από την τεχνική στην τέχνη του Λόγου. Αθήνα: εκδ. Δέσποινα Μαυρομμάτη. Μπαμπινιώτης, Γ. (1994). Η Γλώσσα ως Αξία. Το παράδειγμα της Ελληνικής. Αθήνα: Gutenberg. Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London: Routledge.

Πρόσφατες ανακοινώσεις