ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
25/01/2013

Την ΤΡΙΤΗ 29/1 τα μαθήματα της Διερμηνείας θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ι5 Ιπποκράτης ως εξής:

ΓΑΛΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ του Ε' εξαμήνου 11.00 π.μ-14.00 μ.μ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ του Ε' εξαμήνου 14.00-17.00 μ.μ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 17.00-20.00 μ.μ.

Πρόσφατες ανακοινώσεις