Κατάθεση εργασιών - κ. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
21/01/2013
Οι εργασίες στα μαθήματα "Γαλλική Λογοτεχνία" και "Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι" θα πρέπει να κατατεθούν την Πέμπτη, 7/02 και την Παρασκευή 8/02, ώρες 12-14, αίθουσα Α3, κτίριο Ασκληπιός, αντιστοίχως με τα μαθήματα που εξετάζονται τις ημέρες αυτές.
Για το μάθημα "Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι" (για το οποίο δεν διενεργούνται εξετάσεις) η κατάθεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει τις ίδιες ημέρες και ώρες, Πέμπτη και Παρασκευή, στην ίδια αίθουσα.

Πρόσφατες ανακοινώσεις