Συγκριτική Φιλολογία - Ύλη εξετάσεων (κ. Φίλιας)

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2013
Όσοι φοιτητές πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα "Συγκριτική Φιλολογία" (ΥΕ, Ε΄εξαμήνου), καλούνται να ενημερωθούν για τη συγκεκριμένη ύλη του μαθήματος από σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση που υπάρχει στο Μέγαρο Καποδίστρια και στο κτήριο Ιπποκράτη. Οι τρεις φωτοτυπημένες δέσμες (Α,Β,Γ)  από τις οποίες θα αντλήσουν την προς εξέταση ύλη, υπάρχουν στο φωττυπικό του Μεγάρου Καποδίστρια.

Πρόσφατες ανακοινώσεις