Διερμηνεία- μαθήματα Γαλλικών

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2013
Την Πέμπτη 17.1.2013 θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα διερμηνείας ως εξής:

9.00-11.00 Γαλλικά Ελληνικά Γ έτος
11.00-13.00 Ελληνικά Γαλλικά Γ έτος
14.00 - 16.00 Γαλλικά Ελληνικά Δ  έτος
16.00-18.00 Ελληνικά Γαλλικά Δ  έτος

Αίθουσα Ι5  κτήριο Ιπποκράτης

Πρόσφατες ανακοινώσεις