Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι (Ιστορία-Έννοιες-Ορισμοί)

Κωδικός: 
Ν/Α
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΝΕΠ01
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
Η κατανόηση του ευρωπαϊκού πνεύματος, η εξοικείωση με τις νεωτερικές ιδέες. Προτείνονται νεωτερικά κείμενα τέχνης, φιλοσοφίας και πολιτικής στην πρωτότυπη γλώσσα. Παρουσιάζονται, αναλύονται και συζητούνται χαρακτηριστικά ζωγραφικά, θεατρικά, μουσικά, καθώς και κινηματογραφικά έργα.

Νεωτερικότητα: η ευρωπαϊκή ταυτότητα στον σύγχρονο κόσμο ως φιλοσοφική θέση, πολιτική ανατροπή, κοινωνική άποψη και καλλιτεχνική προοπτική.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Σημειώσεις: 
E-class: "Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι" ΝΕΠ Ι (Ζ')
Βασική βιβλιογραφία: 
Παπαδημητρίου, Ν. "Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός - η ευρωπαϊκή ταυτότητα στον σύγχρονο κόσμο." ISBN 978-960-01-1574-1. Gutenberg, Αθήνα 2013. Συμπεριλαμβάνει πηγές και σχολιασμένη βιβλιογραφία. http://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=2027