Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι

Κωδικός: 
C1006
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΛΟ0101
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 

Οι φοιτητές έρχονται στην αρχή σε γνωριμία με το δημοτικό τραγούδι, το κρητικό θέατρο και την επτανησιακή σχολή. Κατόπιν εισάγονται στο γλωσσικό ζήτημα: στις πρώιμες φάσεις του και στο έργο των κυριοτέρων εκπροσώπων της καθαρολογίας και του δημοτικισμού. Παρουσιάζεται, τέλος, η μεταφραστική κίνηση από τις ξένες γλώσσες στα ελληνικά κατά τον 19ο αιώνα.

Βασική βιβλιογραφία: 
Κεντρωτής, Γ. (2003), Πόσα χουνέρια και τι πλεκτάνες!, Αθήνα: Τυπωθήτω.
Πολίτης, Λ. (1978), Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
Δημαράς, Κ.Θ. (1967), Ιστορία της νεοελληνκής λογοτεχνίας, Αθήνα: Ίκαρος.

Πρόσφατες ανακοινώσεις