"Ορθή επανάληψη ώρες συνεργασίας κ. Τσίγκου"

Διάστημα ισχύος: 
25/05/2012

Η κ. Τσίγκου θα δέχεται τους φοιτητές που επιθυμούν συνεργασία κάθε Παρασκευή 5-7μμ στο κτίριο του πρώην ΓΙ (γραφείο διδασκόντων, 1ος όροφος).

Πρόσφατες ανακοινώσεις