ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κ. Δ. ΦΙΛΙΑ

Διάστημα ισχύος: 
23/05/2012

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του κου Δ. Φίλια της Τρίτης 29 και Τετάρτης 30 Μαΐου 2012 λόγω συμμετοχής του στις "Ημέρες σύγχρονης γαλλικής δραματολογίας" στην Αθήνα.

Πρόσφατες ανακοινώσεις