"Ωρες συνεργασίας κ. Μ. Τσίγκου"

Διάστημα ισχύος: 
23/05/2012

Η κ. Τσίγκου θα δέχεται τους φοιτητές που επιθυμούν συνεργασία κάθε Παρασκευή 3-5μμ στο κτίριο του πρώην ΓΙ.

Πρόσφατες ανακοινώσεις