Αναβολή μαθήματος- κ. Κελάνδριας

Διάστημα ισχύος: 
30/04/2012
Αναβάλλεται το μάθημα του κ. Κελάνδρια "Οικονομική Μετάφραση Αγγλ-Ελλ ΙΙΙ" την Τετάρτη, 2 Μαΐου. Θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.