Αναβολή μαθήματος- κ. Λέτσιος

Διάστημα ισχύος: 
30/04/2012
Το σημερινό μάθημα του κ. Λέτσιου (30/4/2012) αναβάλλεται και θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.