Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής μαθήματος κ. Μ. Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
27/04/2012

"Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές και δεδομένης της έλλειψης ελεύθερων αιθουσών, το μάθημα "Δείγματα προφορικού λόγου - γαλλικά" της κ. Τσίγκου θα διεξάγεται εφεξής κάθε Παρασκευή 19.00-21.00 στην αίθουσα 2 του ΓΙ. Μόνο για την ερχόμενη εβδομάδα, το μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα, 30/04/2012, 10.00-12.00 στην αίθουσα 2 του ΓΙ, επειδή την Παρασκευή το πιθανότερο είναι το Πανεπιστήμιο να παραμείνει κλειστό λόγω εκλογών".