ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κ. Β.ΣΩΣΩΝΗ

Διάστημα ισχύος: 
23/04/2012

Την Τετάρτη, 25 Απριλίου, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα «Μετάφραση Οικονομικών, Νομικών και Πολιτικών Κειμένων Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ» και «Μετάφραση Οικονομικών, Νομικών και Πολιτικών Κειμένων Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙΙ» λόγω οικογενειακού κωλύματος.

Θα γίνει αναπλήρωση των μαθημάτων κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.