Ενημέρωση για τα μαθήματα της κας Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
06/04/2012
Από τις 26/04/2012, η κυρία Τσίγκου θα παραδίδει το μάθημα  "Συγκριτική Υφολογία-γαλλικά" του Η΄ εξαμήνου κάθε Πέμπτη από 13.00 έως 15.00 και από 17.00 έως 19.00 και το μάθημα "Δείγματα προφορικού λόγου ΙΙ -γαλλικά" του Δ΄ εξαμήνου κάθε Πέμπτη από 19.00-21.00. Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου θα διδαχθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.