Αρθρο 34 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ Α'25/27-2-2021) για όριο φοίτησης για ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος

Διάστημα ισχύος: 
24/02/2021 to 26/02/2021

Με το άρθρο 34 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ Α'25/27-2-2021) θεσπίζεται ανώτερο όριο φοίτησης ν+2 για τους φοιτητές που θα εισαχθούν από το επόμενο ακαδ. έτος 2021-2022 στα πανεπιστήμια (6 έτη για τους φοιτητές του ΤΞΓΜΔ).

Αναστολή φοίτησης θα χορηγείται πλέον μόνο με απόφαση της Κοσμητείας και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58, ορίζεται ότι οι φοιτητές με έτος εισαγωγής:
1) Από το 2017-2018 έως και φέτος, την 1-9-2021 έχουν 6 επί πλέον έτη φοίτησης, προκειμένου να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
2) Μέχρι το 2016-2017, την 1-9-2021 έχουν 4 επί πλέον έτη φοίτησης, προκειμένου να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ όλοι οι φοιτητές/τριες να λάβουν υπόψη τις ανωτέρω καταληκτικές προθεσμίες και να κινηθούν αντιστοίχως ως προς την κάλυψη των φοιτητικών τους υποχρεώσεων σε σχέση με τις σπουδές τους. Εννοείται ότι, στο πλαίσιο της νομιμότητας, το Τμήμα, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό θα τους/τις βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες. Μην διστάσετε λοιπόν να μας ενοχλήσετε για οτιδήποτε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αν. Καθηγητής Σωτήριος Λίβας

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Πρόσφατες ανακοινώσεις