"Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: Ολοκληρωτισμός-Νεοφιλελευθερισμός"

Διάστημα ισχύος: 
12/02/2021

Το μάθημα της κας Ε. Μωραΐτη "Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού:
Ολοκληρωτισμός-Νεοφιλελευθερισμός" θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 24
Φεβρουαρίου, 18.00-20.00.  Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα zoom θα
ανακοινωθεί στη σελίδα του opencourses.

H Διδάσκουσα
Ελένη Μωραΐτη
ΕΔΙΠ ΤΞΓΔΜ

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις