Ανακοίνωση της κ. Χ. Αλατζά για τον τρόπο πρόσβασης στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Διάστημα ισχύος: 
12/02/2021 to 28/02/2021

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση της κ. Αλατζά για τον τρόπο πρόσβασης στα μαθήματά της εαρινών εξαμήνων ακαδ έτους:2020-2021.

Χ.Αλατζά

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις