Απαλλακτική εργασία Καθηγητή Δημήτρη Φίλια για τους επί πτυχίω φοιτητές στα μαθήματα Λογοτεχνικής Μετάφρασης .

Διάστημα ισχύος: 
19/01/2021 to 26/01/2021

Καλούνται αποκλειστικά και μόνο οι επί πτυχίω φοιτητές, να δηλώσουν συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξέταση με απαλλακτική εργασία στα μαθήματα της Λογοτεχνικής Μετάφρασης ( ευθείας και αντίστροφης Ε', ΣΤ' και Ζ' εξαμήνων ) στην επικείμενη εξεταστική περίοδο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν, μέχρι την Δευτέρα  25 Ιανουαρίου 2021, προσωπικό mail προς τον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση

 

                  filiasdimitris92@gmail.com

 

 

 

στο οποίο θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους , το εξάμηνο φοίτησής των και το μάθημα ( ή τα μαθήματα ) στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν . Θα λάβουν απάντηση για τη συνέχεια και τον τρόπο εξέτασης.

 

 

Ο διδάσκων

 

Δημήτρης  Φίλιας

Πρόσφατες ανακοινώσεις