Απαλλακτική εργασία Καθηγητή Δημήτρη Φίλια για τους επί πτυχίω φοιτητές στο μάθημα ''Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση''.

Διάστημα ισχύος: 
14/01/2021 to 21/01/2021

Καλούνται αποκλειστικά και μόνο οι επί πτυχίω φοιτητές, να δηλώσουν συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εξέταση με απαλλακτική εργασία στο μάθημα ''Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση '' του  Η' εξαμήνου στην επικείμενη εξεταστική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, προσωπικό mail προς τον διδάσκοντα στην ηλεκτρονική του διεύθυνση 

filiasdimitris92@gmail.com 

στο οποίο θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους , το εξάμηνο φοίτησής των και το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν . Θα λάβουν απάντηση για τη συνέχεια και τον τρόπο εξέτασης.

Ο διδάσκων

Δημήτρης  Φίλιας

Mέσω Γραμματείας

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις