Ανακοίνωση για τα μαθήματα:1). Ισπανία, χώρα - πολιτισμός, 2). Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου, 3).Μετάφραση Ισπανικά - Ελληνικά Ι και 4) μαθήματα του εαρινού εξαμήνου

Διάστημα ισχύος: 
05/01/2021 to 31/01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα μαθήματα Ισπανία, χώρα - πολιτισμός και Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου θα εξετασθούν με απαλλακτικές εργασίες.

Ήδη έχουν αναρτηθεί στο opencourses οι σχετικές θεματικές και την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν τα θέματα, οι προθεσμίες, κλπ.

Σε σχέση με το μάθημα Μετάφραση Ισπανικά - Ελληνικά Ι καλούνται οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν μαζί μου στο email: sotlivas@gmail.com για να σταλούν θέματα.

Ως προς τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, καλούνται οι φοιτητές/τριες επί πτυχίω που τα χρωστούν (και τα έχουν δηλώσει) να επικοινωνήσουν μαζί μου εντός της επόμενης εβδομάδας στο άνω email μου.

Ο Διδάσκων

Σωτήρης Λίβας

Μέσω Γραμματείας

Πρόσφατες ανακοινώσεις